صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    تدوين ساختار نخستين دانشکده کارآفريني کشور اخبار دانشگاهها
چهارشنبه 22/1/1386

دانشکده کارآفريني دانشگاه تهران ظرف 2 ماه آتي آماده بهره برداري مي شود و براي مهر ماه 86 به پذيرش دانشجو در اين دانشکده اقدام خواهد شد.

دکتر سيد مصطفي رضوي رئيس مرکز کارآفريني دانشگاه تهران، با بيان اين خبر افزود: دانشگاه تهران پشتيباني راه اندازي دانشکده کارآفريني را انجام مي دهد و مطالعات و بحث هايي که براي شوراي گسترش آموزش عالي جهت راه اندازي اين دانشکده مورد نياز است توسط مرکز کارآفريني دانشگاه صورت مي گيرد .

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.