صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    حذف سد کنکور و استاديار شدن ۷۰ درصد اعضای هيئت علمی تا پايان برنامه چهارم توسعه اخبار دانشگاهها
چهارشنبه 25/11/1385
 

حذف سد کنکور و استاديار شدن ۷۰ درصد اعضای هيئت علمی تا پايان برنامه چهارم توسعه

دکتر محمدمهدی زاهدی در بيست و يکمين سفر استانی هيئت دولت به استان کردستان در جمع دانشگاهيان کردستان با اشاره به اينکه کشور ما بايد تا دو دهه ديگر قدرت برتر علمی در منطقه باشد، با برشمردن برنامه های انجام گرفته در اين خصوص افزود: برای نيل به اين هدف توسعه تحصيلات تکميلی و حمايت از پژوهش های مرتبط با رفع نيازهای ملی و فراملی را در اولويت قرار داده‌ايم.

وی توسعه دانشگاه ها در اقصی نقاط کشور و نياز به پرورش جوانان عالم و دانشمند برای توليد علم در سراسر کشور را يکی از برنامه های وزارت علوم برشمرد و گفت: تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد به جايی برسيم که سدی به نام کنکور برای هيچ کدام از داوطلبان ورود به دانشگاه وجود نداشته باشد و رقابت صرفاً در انتخاب مقاطع و رشته های مختلف صورت گيرد.

وزير علوم با اظهار اميدواری از اينکه در پايان برنامه چهارم توسعه ۷۰ درصد اعضای هيئت علمی در دانشگاه های بزرگ کشور استاديار باشند، گفت: در بخش پژوهش از اعضای هيئت علمی دانشگاه ها توقعات فراوانی داريم و اساتيد ما بايد تمام ظرفيت هايی را که قادر به انجام آن هستند اعلام کنند تا بر اساس آن ظرفيت پذيری پژوهش کشور طراحی شود.

وی با اشاره به توجه ويژه به تحقيقات کاربردی در بازبينی آئين نامه ارتقاء اعضای هيئت علمی دانشگاه ها گفت: اعتقاد ما بر اين است که امور پژوهشی و تحقيقاتی نبايد به مسائل مجرد، محض و آزمايشگاه های دانشگاه خلاصه شود، بلکه بايد به ثبت اختراع، ابداع، توليدات صنعتی و کشاورزی و رفع يک معضل ملی يا منطقه‌ای تبديل شود و اين مهم ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با بخش های صنعتی، کشاورزی و حتی علوم انسانی خارج از دانشگاه را می ‌طلبد که نمونه آن بحث انرژی هسته‌ای و توليد سوخت آن است.

زاهدی در ادامه، تقويت انجمن های علمی دانشجويی و تشکل های سياسی دانشگاه ‌ها را از برنامه ‌های اولويت دار وزارت علوم اعلام کرد و درخصوص توسعه دانشگاه کردستان اظهار داشت: اين دانشگاه بايد به قطب علمی غرب کشور تبديل شود و با افزايش بودجه های جاری و تجهيز آزمايشگاه ‌های آن در سال جاری اين هدف در آينده نزديک محقق می شود.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.