صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    نظام جامع ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاهها تدوين مي‌شود اخبار دانشگاهها
سه شنبه 24/11/1385
 
 

معاون تحقيقات وارزشيابي سازمان سنجش:

نظام جامع ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي دانشگاهها تدوين مي‌شود

معاون تحقيقات و ارزشيابي سازمان سنجش آموزش كشور از طراحي مكانيزمهاي ارزيابي بيروني و اعتبارسنجي گروه‌هاي
آموزشي، طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي و اجراي طرح ارزيابي كلان عملكرد وزارت علوم خبر داد.

دكتر محمدي با اشاره به بخش ارزشيابي و اعتبارسنجي گروه‌هاي آموزشي، اظهار كرد: يكي از گلوگاه‌هاي موجود در اين طرح بحث فرهنگسازي و ضرورت پذيرش اصل ارزيابي و ارزشيابي توسط گروه‌هاي آموزشي دانشگاه‌هاي كشور است، در اين راستا نظام ارزيابي دروني به عنوان پايه و اساس در حال اجرا و در مرحله طراحي مكانيزمهاي ارزيابي بيروني و مكانيزم‌هاي اجرايي اين طرح هستيم.

وي افزود: در اين خصوص طراحي راهكارهاي حمايتي و پشتيباني براي اطمينان از اجراي بازخورد، نتايج ارزيابي و ضمانت كاربست يافته ها در دانشگاه‌ها نيز اهميت زيادي دارد.

دكتر محمدي اقدم با بيان اينكه اين طرح در نهايت به تضمين كيفيت و اعتبار سنجي گروه‌هاي آموزشي مي‌انجامد، خاطر نشان كرد: وظيفه اين سازمان ارزشيابي و اعتبارسنجي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي است و اين دومين ماموريت اصلي سازمان محسوب مي‌شود، هدف اصلي ما استقرار نظام علمي ارزشيابي و اعتبارسنجي كيفيت آموزش عالي است، ضمن اينكه ما وارد بحث رتبه بندي دانشگاه‌ها نخواهيم شد، با اين حال وزارت علوم در كليت برنامه‌هاي خود در ساير واحدهاي حوزه ستادي به بحث رتبه بندي دانشگاه‌ها توجه داشته و درحال مطالعه و بررسي در اين حوزه است.

وي با اشاره به ساير طرح‌هاي در دست بررسي اين مجموعه، اظهار كرد: ارزيابي اثربخشي ارزيابي دروني، طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي، تربيت كارشناس ارزياب در دانشگاه‌ها، بررسي مقايسه‌اي نظام‌هاي ارزشيابي و تضمين كيفيت در نظامهاي آموزشي از راه دور و مجازي و ارزيابي كلان عملكرد وزارت علوم برخي از اين طرح‌هاست.

وي با اشاره به طرح ارزيابي كلان عملكرد وزارت علوم، اظهار كرد: بر اين اساس گزارش عملكرد وزارت علوم در دو حوزه ستادي و دانشگاهها از سال ۱٨ تا ۳٨ آماده شده و در حال حاضر در حال انجام ارزشيابي كلان عملكرد در سال ٨٤هستيم، همچنين نظام جامع ارزيابي عملكرد اعضاي هيات علمي بر اساس شاخص‌هاي عملكرد آموزشي، پژوهشي و ارايه خدمات تخصصي در حال تهيه است.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.