صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    قائم مقام وزيرعلوم درامور بين الملل برنامه هاي مركز همكاريهاي علمي بين المللي وزارت علوم راتشريح كرد اخبار آموزش عالي
دوشنبه 29/1/1390

قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل و رئيس مركز همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: برنامه عملكرد همكاري هاي علمي بين المللي وزارت متبوع در سال 90 بر اساس ديپلماسي علم ، برنامه تقديمي وزيرعلوم به مجلس شوراي اسلامي در بخش بين الملل و سند چشم انداز 20 ساله انجام مي گيرد.

 

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر ارسلان قرباني قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل با بيان اينكه همكاري هاي علمي بين المللي مركز همكاري ها بر اساس ديپلماسي علم ، برنامه تقديمي وزيرعلوم به مجلس شوراي اسلامي و سند چشم اندازاست، اظهار داشت: ما با همه كشورهاي جهان به جز رژيم صهيونيسم همكاري علمي را ادامه داده و درصدد توسعه آن با كليه كشورها به ويژه كشورهاي اسلامي و همسايه هستيم.

 

دكتر قرباني در خصوص گسترش حضور رايزنان علمي در كشورها، تاكيد كرد : ما به دنبال افزايش تعداد رايزنان علمي و گسترش نقش آنان  در همكاري هاي علمي و فناوري جداي از بخش دانشجويي  و تقويت آن در كشورها هستيم و در اين خصوص، بحث ديپلماسي علم، چانه زني و گفتمان  در همكاري هاي علمي بين المللي را در نظر داريم.

 

رئيس مركز همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به همكاري اين مركز با بيش از 80 سازمان علمي بين المللي و منطقه اي گفت: وزارت علوم همكاري با تمام سازمان هاي علمي  تخصصي با تاكيد بر سازمان هاي زير مجموعه  OIC  (سازمان كنفرانس اسلامي ) را دنبال خواهد كرد.

 

وي افزود: در سال جاري استقرار شبكه پارك ها ي علم و فناوري، شبكه دانشگاه هاي مجازي وشبكه نانوفناوري كشورهاي اسلامي كه در دي ماه سال 89 در چهادهمين اجلاس مجمع عمومي كميته دائم همكاري هاي علم و فناوري سازمان كنفرانس اسلامي(كامستك) در اسلام آباد پاكستان و با حضور نمايندگان ايران به تصويب رسيد، پيگيري مي شود وهمچنين  تاسيس نهايي شبكه زنان دانشمند جهان اسلام از ديگر برنامه هاي مركز همكاري هاي وزارت علوم است.

 

دكتر قرباني همچنين توسعه برگزاري همايش هاي بين المللي در جمهوري اسلامي ايران و حضور اساتيد در مجامع علمي بين المللي را از برنامه هاي مهم اين مركز دانست ودر خصوص گسترش كرسي هاي زبان و ادبيات فارسي، اظهار داشت: در حال حاضر 30 نفراز اساتيد از سوي وزارت علوم  براي كرسي هاي زبان فارسي و ايران شناسي به  كشور هاي مختلف اعزام شده اند و 40 مورد تقاضاي جديد براي اعزام استاد به  كرسي هاي زبان فارسي و ايرانشناسي وجود دارد كه اميدواريم بتوانيم آن را تحقق بخشيم.

 

وي افزود: در سال جاري براي اولين بار نسبت به اعزام استاد به كرسي هاي اسلام شناسي دانشگاه هاي خارج نيز اقدام مي نمائيم.

 

دكتر قرباني با اشاره به بحث همكاري با ايرانيان متخصص خارج از كشورگفت: در سال گذشته بيش از 250 استاد متخصص ايراني مقيم خارج به صورت تمام وقت و نيمه وقت در دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي كشورمشغول شده اند.

 

وي در اين خصوص افزود: نگاه ما مبتني بر مديريت چرخه مغزها است تا بتوانيم از استعدادها و قابليت ها ي ايرانيان متخصص خارج از كشور براي تقويت منافع ملي  و توسعه علمي  كشور استفاده كنيم.

 

قائم مقام وزير علوم در امور بين الملل اقدام مهم در اين زمينه را تاسيس شبكه متخصصين ايراني خارج از كشور دانست و گفت: تاسيس شبكه متخصصين ايراني خارج از كشور و تهيه سند همكاري با ايرانيان متخصص خارج از كشور با همكاري شوراي عالي امورايرانيان خارج از كشوراز برنامه هاي مهم مركزهمكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم است.

 

دكتر قرباني در پايان تاكيد كرد: تلاش ما بر اين است تمام موارد همكاري هاي علمي بين المللي وزارت علوم با رويكرد رهيافت دين در عرصه جهاني انجام گيرد

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.