صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    اولين نشست بررسي تحولات فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور برگزار شد اخبار آموزش عالي
دوشنبه 29/1/1390

اولين نشست بررسي و رصد تحولات فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور با حضور معاونين فرهنگي دانشگاه‌هاي ايلام، بوعلي همدان و تربيت‌معلم آذربايجان در دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه‌ريزي اجتماعي برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، در اين نشست كه با حضور مديركل، معاون و مديران گروه‌هاي دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه‌ريزي اجتماعي در اين دفتر برگزار شد، دكتر آدمي، بر رصد تحولات فرهنگي دانشگاه‌ها تاكيد كرد و افزود: شناخت فضا، تعامل صحيح و آسيب‌شناسي كارهاي انجام شده جهت سنجش و نگرش سه اصل مهم پيش از فعاليت‌هاي فرهنگي است.

 

وي همچنين به ديربازده بودن فعاليت‌هاي فرهنگي و عدم بازخورد سريع و عيني و ملموس نبودن برخي فعاليت‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اين مسئله نبايد باعث كاهش انگيزه‌ها در متوليان فرهنگي دانشگاه‌ها كه نقش اساسي در فرهنگ‌سازي دارند، شود.

 

وي با بيان اينكه دغدغه فرهنگي بايد در اولويت قرار گيرد و موانع فعاليت‌هاي فرهنگي بايد برطرف شود، افزود: بايد فضاي لازم به كارهاي خودجوش دانشجويي اختصاص داده شود كه امري كاملاً مشهود است.

 

مديركل دفتر برنامه‌ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم در ادامه رصد و پيمايش تحولات فرهنگي دانشگاه‌ها را پيش‌شرط اساسي فعاليت‌هاي فرهنگي دانست و افزود: انجام صحيح هرگونه فعاليت فرهنگي منوط به شناخت صحيحي است كه از طريق رصد تحولات فرهنگي به دست مي‌آيد.

 

در پايان اولين نشست بررسي و رصد تحولات فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور، مقرر شد يكي از كارشناسان فرهنگي هر دانشگاه به عنوان رابط رصد تحولات فرهنگي بين دانشگاه و وزارت علوم منصوب شود.

 

نشست بررسي و رصد تحولات فرهنگي دانشگاه‌هاي كشور، در هفته‌هاي آتي با حضور معاونين فرهنگي ساير دانشگاه‌هاي كشور در دفتر مطالعات فرهنگي و برنامه‌ريزي اجتماعي برگزار مي‌گردد.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.