صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    نکته آماري اخبار آموزش عالي
دوشنبه 29/1/1390دانش‏آموختگان در دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش عالي كشور در سال تحصيلي 88-1387 برحسب دوره تحصيلي (مقطع) نشان دهنده آن است كه 419672 نفر ( 56/54 درصد) از دوره تحصيلي كارداني، 313910 نفر (81/40 درصد) از دوره تحصيلي كارشناسي، 27453 نفر (57/3 درصد) از دوره تحصيلي كارشناسي ارشد، 4325  نفر (56/0 درصد) از دوره تحصيلي دكتري حرفه‏اي و 3811 نفر (56/0 درصد) از دوره تحصيلي دكتري تخصصي دانش‏آموخته شده‏اند.

 

مأخذ: مؤسسه پژوهش و برنامه­ريزي آموزش­عالي، گروه پژوهش ­هاي آماري و فناوري اطلاعات

 

 

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.