صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    اهم برنامه هاي معاونت پژوهشي و فناوري وزارت علوم اعلام شد اخبار آموزش عالي
چهارشنبه 24/1/1390

معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ضمن تشريح فعاليتهاي پژوهشي و فناوري سال 89 ، گفت: فعاليتهاي پژوهشي و فناوري سال 90 به منظور تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و در استمرار فعاليتهاي سال 89 انجام خواهد شد.   

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمد مهدي نژاد نوري همچنين، تهيه و ارسال اولين گزارش متمركز عملكرد پژوهشي كشور،تدوين، تصويب و ابلاغ آئين نامه هاي جديد فرصت مطالعاتي، دكتراي پژوهش محور،  قطب هاي علمي  و نظارت بر پروژه هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه ها، تشكيل منظم جلسات كميسيون دائمي عتف، تصويب و ابلاغ شبكه آزمايشگاه هاي علمي ايران(شاعا) و پيگيري فعال سازي شبكه علمي كشور براي اشتراك ظرفيت هاي پژوهش سراسر كشور و ارتقاي پژوهش  در سال گذشته را ازديگر فعاليتهاي اين معاونت برشمرد. 

دكتر مهدي نژاد همچنين از پيگيري، تهيه و تصويب اولويتهاي علم و فناوري براساس نقشه جامع علمي و تصويب طرح هاي كلان ملي در شوراي عالي عتف، پيگيري طرح هاي جامع پژوهشي دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در راستاي اولويتها و هدفمندي پژوهش ها در كشور، تقويت و توسعه روابط علمي بين المللي برخي از پژوهشگاه ها و تدوين و تصويب شاخص هاي رتبه بندي دانشگاه ها و موسسات عالي آموزشي و پژوهشي و انجام آن، به عنوان فعاليتهاي سال جاري در اين معاونت خبر داد. 

معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم، پيگيري، اجرا و پيشرفت پروژه هاي دفاعي در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، تهيه و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز براي اجراي برنامه پنجم، توسعه و تقويت مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري در كشور، تقويت نشريات و انجمن هاي علمي و برگزاري موثرتر هفته پژوهش و فناوري را نيز ازديگر فعاليتهاي اين معاونت در سال 90 دانست.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.