صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    موافقت وزارت علوم با ايجاد مراكز رشد و فناوري دانشگاه هاي سيستان و بلوچستان و مازندران اخبار آموزش عالي
چهارشنبه 24/1/1390

معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از موافقت اصولي با ايجاد مراكز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه مازندران و همچنين پارك علم و فناوري استان خراسان جنوبي خبرداد.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر محمد مهدي نژاد نوري گفت: در جلسه كميته تخصصي فناوري با ايجاد مراكز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه مازندران و همچنين پارك علم و فناوري استان خراسان جنوبي موافقت شد و دانشگاه هاي مذكوردرطي سال جاري نسبت به تهيه امكانات و تاسيس اين مراکز اقدام مي نمايند.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.