صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    دانشگاه علم و صنعت 19 خرداد را روز ايده نامگذاري کرد اخبار دانشگاهها
چهارشنبه 16/3/1386

مديريت مرکز خلاقيتهاي علمي و مرکز کار آفريني دانشگاه علم و صنعت ايران 19 خرداد ماه هر سال را به عنوان روز ايده در اين دانشگاه نامگذاري کرد.

هدف اصلي از طراحي و پياده سازي اين طرح به وجود آوردن فضاي حامي کسب و کار در دانشگاه علم و صنعت اعلام کرده است .

در اين روز براي اولين بار در سطح دانشگاههاي کشور، مرکز کار آفريني يک دانشگاه علاوه بر فراخواني دانشجويان، اساتيد و کارمندان دانشگاه براي ابراز ايده ها و طرح هاي خود در جهت ايجاد تغييرات فيزيکي مناسب در دانشگاه با برگزاري جلسات مشترک ميان ايده پردازان برتر و مسئولين ذي ربط به پشتيباني و حمايت از ايده پردازان خواهد پرداخت .

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.