صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    ضرورت تدوين نقشه جامع علمي/*احمد حيدري مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386

طي سالهاي اخير علوم و تكنولوژي هر روز در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اهميت بيشتري مي‎يابد، به طوري كه اين كشورها سياست ها و اقدامات جديدي را به منظور روزآمد نمودن علوم و تكنولوژي اتخاذ مي‎كنند. اين تدابير آگاهي دولتهاي مختلف با نظامها و سياستهاي حكومتي متفاوت را از نقش علوم و تكنولوژي در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورهاي مذكور نشان مي‎دهد.

در ايران نيز طي سالهاي اخير در رشته‎ها و صنايع مختلف علمي، رشد، توسعه و پيشرفتهايي صورت گرفته و بخش هاي مختلف علوم رشد مناسبي داشته‎اند. در زمينه فنّاوريهاي اطلاعات و ارتباطات جديد و پيشرفته نيز در كشور حركت هاي جهشي صورت گرفته و دانشمندان، پژوهشگران و دست‎اندركاران اين صنعت نوآوري هايي داشته‎اند.

در سال 1385 ايران توانست در زمينه‎هاي هسته‎اي با وجود تمامي محدوديتها به باشگاه هسته‎اي جهان بپيوندد و با تكيه بر توان متخصصان داخلي با راه‎اندازي مجتمع آب سنگين اراك در رديف 8 كشور پيشرفته جهان قرار گيرد.

ساخت انواع موشكهاي پيشرفته و رادار گريز، قايق پرنده، انواع بمب هاي هوشمند، توپ ها و جنگنده بمب‎افكن صاعقه كه در زمانيشهاي ذوالفقار 1 و2 سال 1385، آزمايش شدند، نمونه‎هايي از پيشرفت هاي نظامي كشور هستند. تحولاتي كه در زمينه سلول هاي بنيادين، توليد داروهاي خاص و معالجه معلولان در كشور صورت گرفته نيز از ديگر موارد قابل ذكر است.

همچنين با وجود تمامي محدوديت ها، انتشار مقالات علمي پژوهشگران و اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها در مجلات علمي داخلي و بين‎المللي رشد روزافزوني داشته است.

حال اگر اين رشد، پيشرفت، توانمندي، نوآوري و خلاقيت علمي در قالب يك نقشه جامع، آگاهانه و هدفمند قرار گيرد، افقهاي روشني بر روي كشور مي‎گشايد و جامعه را به سوي توسعه همه جانبه رهنمون مي‎سازد. به عبارت ديگر قطعاً برنامه‎ريزي و داشتن يك نقشه جامع علمي، كشور را به سمت تحقق اهداف سند چشم‎انداز بيست ساله رهنمون خواهد كرد و مردم را در بهره‎‎مندي از موهبتهاي الهي و اعتلاي كشور ياري مي‎رساند.

در اين خصوص بايد سعي شود كه جغرافياي علمي كشور براساس نيازها و توانمندي هاي كشور و منطقه ترسيم شود. بدين ترتيب كه معماري نظام گسترش آموزش عالي، توسعه رشته‎ها، گروه ها و بخشهاي مختلف نظام آموزش عالي متناسب با امكانات و توانايي هاي منطقه‎اي و علوم بومي مناطق مختلف كشور طراحي و اجرا شود.

اين نقشه بايد طوري ترسيم شود كه كودكان، نوجوانان، جوانان، زنان و مردان كشور در بستر آن رشد كرده و در نهايت بتوانند براساس نيازها و چشم‎اندازهاي كشور بارور شده و در خدمت جامعه قرار گيرند.

ولي اگر مباحث ذكر شده، متوازن و براساس يك نقشه جامع علمي استمرار نباشند، مقاصد و اهداف مورد نظر در سند چشم‎انداز به تحقق نخواهند پيوست.

* عضو هيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه‎ريزي آموزش عالي

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.