صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم خبر داد: کاريابي وزارت علوم براي فارغ التحصيلان اخبار آموزش عالي
چهارشنبه 8/2/1389

 مدير کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از کاريابي وزارت علوم براي دانش آموختگان ايراني خارج از کشور از طريق اداره اطلاع رساني و راهنمايي شغلي خبر داد و گفت: سالانه دو هزار مدرک دانشگاهي ارزشيابي مي شود که اين تعداد نياز به شغل دارند.

 

محمد حسين مجلس آرا افزود: اداره اطلاع رساني و راهنمايي شغلي به تازگي در دفتر دانش آموختگان وزارت علوم راه اندازي شده است که از طريق اين اداره با کل دانشگاههاي کشور براي جايابي و در حقيقت کاريابي دانش آموختگان ايراني خارج از کشور مکاتبه مي شود و اطلاعات اين افراد در اختيار دانشگاهها قرار مي گيرد.

 

مدير کل دفتر دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري افزود: ما در سال دو هزار فارغ التحصيل خارج از کشور داريم که براي کار به وزارت علوم مراجعه مي کنند و اين يعني دو هزار مدرک دانشگاهي ارزشيابي مي شود که بسياري از اينها مدارک Ph.D دارند.

 

وي افزود: ما مي توانيم اطلاعات اين افراد را در اختيار دانشگاهها بگذاريم و دانشگاهها بر اساس نياز خود مي توانند با ارتباط با ما اين افراد را جذب کنند.

مجلس آرا با بيان اينکه بخشي از دانش آموختگان را نيز به وزارت کار معرفي مي کنيم به مهر گفت: فعاليت اداره راهنمايي شغلي وزارت علوم در راستاي هدايت دانش آموختگان به مراکزي که به فعاليت در آنها نياز دارند و با تخصص علميشان متناسب است مفيد خواهد بود.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.