صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    معرفي 10 دانشمند و دانشگاه برتر کشور/ اسامي پرتاليف ترين محققان ايران اخبار آموزش عالي
سه شنبه 27/5/1388

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام 10نويسنده و دانشگاه برتر بر اساس اين پايگاه را معرفي کرد و گفت: پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC ) نظامي استنادي است که اساس فعاليت آن را سنجش عملکرد پژوهشي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و فناوري است.

جعفر مهراد با بيان اين مطلب افزود: اين پايگاه از بدو تاسيس نسبت به ارزيابي و رتبه بندي دانشگاهها و موسسات پژوهش، پارکهاي علم و فناوري، نشريات علمي و دانشمندان و پژوهشگران اقدام مي کند.

وي اظهار داشت: از زير سيستمهاي ISC مي توان استفاده هاي مختلفي کرد. هر کدام از زيرسيستمها نقش خود را ايفا مي کنند اما در مجموع آنچه از نقش ISC بر مي آيد ارزيابي و رتبه بندي دانشگاهها و موسسات فناوري و پژوهشي است.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام نمايه استنادي علوم ايران (ISCI ) را يکي از اين زير سيستمها عنوان کرد و گفت: اين زير سيستم در واقع معادل Web of Science موسسه اطلاعات علمي يا (ISI ) است.

وي افزود: بررسي تحليلي ISC در کل و بدون محدوديت رشته هاي موضوعي 10 دانشمند برتر ايران را معرفي مي کند. اسامي پنج نفر اول به شرح زير است:

1- فريدون عزيزي با 285 مقاله

2- باقر لاريجاني با 198 مقاله

3- پروين ميرميران با 112 مقاله

4- انوشيروان کاظم نژاد با 111 مقاله

5-سقراط فقيه زاده با 101 مقاله

ناصر ولايي، مهدي هدايتي، قربان نورمحمدي، محمدرضا قندها، مسعود اميني نيز دانشمندان شماره 6 تا 10 برتر کشور بر اساس ISC هستند.

مهراد اضافه کرد: دانشگاهها نيز در ISC بر حسب تعداد انتشارات (مقاله هاي موجود در نشريات علمي معتبر و داراي ضريب تاثير) رتبه بندي مي شوند. بر اين اساس 10 دانشگاه برتر کشور بر حسب تعداد مقالات مشخص شده اند. اسامي پنج داشگاه برتر به شرح زير است:

1- دانشگاه تهران با 15636 انتشارات

2- دانشگاه علوم پزشکي تهران با 10324 انتشارات

3- دانشگاه تربيت مدرس با 8566 انتشارات

4- دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي با 6224 انتشارات

5- دانشگاه علوم پزشکي ايران با 4366 انتشارات

دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشکي تبريز نيز رده هاي پنجم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

وي با اشاره به اهميت ISC افزود: اهميتي که استفاده از ISC دارد آن است که افراد و دانشگاهها مي توانند موقعيت خود را در مقايسه با ساير افراد و دانشگاههاي هم تراز مشاهده کنند.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام افزود: حتي اين امکان وجود دارد که يک دانشگاه يا يک دانشمند موقعيت خود را در طي زمانهاي مختلف ارزيابي کند. نتيجه اي که از اين ارزيابي حاصل مي شود سنجيدن توانمندي ها، نگاشت نقشه علمي دانشگاه، ترسيم راه دانشگاه، پي بردن به کاستي ها و تلاش جهت رفع نارسايي ها و حل مسايل عملي، تحقيقاتي و فناوري دانشگاه است.

وي اضافه کرد: بدين ترتيب در زير اسامي دانشمندان و پژوهشگران پرتلاشي را مشاهده مي کنيم که از نظر چاپ و انتشار مقالات مستند برتري بيشتري نسبت به ساير همکاران خود چه در دانشگاه مربوطه و چه در مقايسه با ساير دانشگاهها دارند.

مهراد افزود: تعداد مجلات علمي معتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در مقايسه با مجلات علمي معتبر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اندک است با اين وجود، پژوهشگران برجسته اي را سراغ داريم که با انجام تحقيقات علمي در چاپ مقالات تحقيقاتي موفق ترند.

بر اساس اين بررسيها 10 نويسنده پرتاليف علوم پزشکي کشور نيز معرفي شده اند که اسامي پنج نفر اول آنها به شرح زير است:

1- فريدون عزيزي با 285 مقاله

2- باقر لاريجاني با 198 مقاله

3- پروين ميرميران با 112 مقاله

4- انوشيروان کاظم نژاد با 111 مقاله

5- سقراط فقيه زاده با 101 مقاله

ناصر ولايي، مهدي هدايتي، مسعود اميني، محمود محمودي و حبيب الله اسماعيلي نيز نفرات ششم تا دهم نويسندگان پرتاليف علوم پزشکي را به خود اختصاص داده اند.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام با اشاره به وضعيت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در اين زمينه گفت: تعداد مجلات معتبر علمي که اعتبار خود را از کميسيون نشريات علمي اين وزارت دريافت کرده اند بيشتر است. انجام تقسيم بندي در (ISC ) برحسب رشته موضوعي ميسر است و به راحتي مي توان براساس رشته هاي موضوعي پژوهشگران و دانشمندان شاخص را شناسايي کرد. البته انجام اين کار در حيطه علوم پزشکي نيز امکانپذير است و مي توان به عنوان مثال دانپزشکي، پرستاري، علوم پايه پزشکي و ساير رشته هاي تخصصي را نيز به تفکيک مطالعه کرد. با اين حال 10 نويسنده پرتاليف رشته هاي علوم انساني در (ISC ) به شرح زير معرفي شده اند.

1- عباسعلي گائيني با 70 مقاله

2- محمد علي بشارت با 50 مقاله

3- فرهاد رحماني نيا با 48 مقاله

4- احمد جعفري صميمي با 47 مقاله

5- رضا قراخانلو با 47 مقاله

حسين شکرشکن، حميدرضا عريضي، عادل آذر، حسين دهشيار و اکبر کميجاني نيز نفرات پنجم تا دهم نويسندگان پرتاليف علوم انساني کشور بر اساس ISC هستند.

وي اظهار داشت: عليرغم آنکه پژوهشگران بسياري از دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي آثار خود را در مجلات معتبر بين المللي به چاپ مي رسانند، وضعيت رشته هاي علوم کشاورزي و فني مهندسي جالب توجه است.

مهراد افزود: برخي از اين دانشمندان به ويژه در حوزه علوم کشاورزي اثربخشي بيشتري داشته اند. نگاهي به 10 دانشمند پرتاليف اين حوزه مويد اين مطلب است که اين دانشمندان در خلق آثار علمي موفق تر بوده اند.

اسامي 10 نويسنده پر تاليف علوم کشاورزي کشور بر اساس ISC به شرح زير است:

1- قربان نورمحمدي با 91 مقاله

2- محمدرضا قنادها با 91 مقاله

3- علي نيکخواه با 77 مقاله

4- محمد جعفري با 75 مقاله

5- محمد مقدم با 75 مقاله

حسن احمدي، حسين ارزاني، مهدي نصيري محلاتي، کريم کمالي و يعقوب فتحي در رده پنجم تا دهم نويسندگان پرتاليف علوم کشاورزي بر اساس ISC قرار گرفته اند.

اسامي 10 نويسنده پر تاليف علوم فني و مهندسي کشور بر اساس ISC نيز به شرح زير است:

1- محمود صفارزاده با 37 مقاله

2- جلال الدين شايگاه با 34 مقاله

3- رضا توکلي مقدم با 29 مقاله

4- غلامحسين ليافت با 28 مقاله

5- سعيد شبستري با 27 مقاله

مسعود تجريشي، مسعود رباني، محمد خيام روحاني، غلامرضا بخشنده و جلال حجازي در رده پنجم تا دهم نويسندگان پرتاليف فني و مهندسي بر اساس ISC قرار گرفته اند.

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام گفت: در رشته هاي علوم پايه و هنر معماري تعداد نشريات علمي پژوهشي و علمي ترويجي نسبتاً کم است. از طرف ديگر، نويسندگان علوم پايه معمولاً ترجيح مي دهند آثار تحقيقاتي اين دانشمندان در مجللات معتبر بين المللي منتشر شود با اين وجود سهمي که دانشمندان اين رشته ها در توليد علم ايران دارند درخور ستايش است.

اسامي 10 نويسنده پر تاليف علوم پايه کشور بر اساس ISC نيز به شرح زير است:

1- رضا موسوي حرمي با 22 مقاله

2- داريوش اسماعيلي با 21 مقاله

3- احمد مجد با 21 مقاله

4- علي کنعانيان با 20 مقاله

5- قدرت ترابي با 20 مقاله

يعقوب لاسمي، محسن پورکرماني، منصور وثوقي عابديني، عبدالرحيم جواهريان و علي ترابيان در رده پنجم تا دهم نويسندگان پرتاليف علوم پايه بر اساس ISC قرار گرفته اند.

اسامي 10 نويسنده پر تاليف هنر و معماري کشور بر اساس ISC نيز به شرح زير است:

1- يعقوب آژند با 15 مقاله

2- محسن حبيبي با 10 مقاله

3- مجتبي انصاري با 9 مقاله

4- محمد رضا پورجعفر با 9 مقاله

5- کوروش گلکار با 8 مقاله

محمد نقي زاده، زهرا رهنورد، بهناز امين زاده، محمود طاووسي و محمود رازجويان در رده پنجم تا دهم نويسندگان پرتاليف هنر و معماري بر اساس ISC قرار گرفته اند.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.