صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

 
 
 اهداف خبرنامه آموزش عالي

1-  اطلاع رساني تصميم هاي  مديران وزارت علوم به اعضاي هيأت علمي كشور؛
2-  انتقال نظرات اعضاي هيأت علمي در خصوص برنامه ها و سياست هاي أموزش عالي به مديران ذيربط

 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.