صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    آرشيو موضوعي مقالات
مقالات پژوهشی (10)
زنان و توسعه/*سيده مريم حسيني لرگاني
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
يكي از اهداف هشتگانه توسعه هزاره سوم ملل متحد برابري جنسيتي و توانمندي زنان است. اين اهداف هشتگانه تا سال 2015 بايد محقق شود و همين نكته كه ارتقاي برابري جنسيت و توانمندي زنان يكي از اهداف هشتگانه توسعه هزاره سوم ملل متحد است به تنهايي گوياي اهميت و توجه ويژه به مقام زن در سازمان ملل متحد است.
 
نسبت مشاركت زنان هيأت علمي به مردان هيأت علمي در سمت‎هاي مديريت دانشگاهي/*سيده مريم حسيني لرگاني
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
مقاله حاضر با طرح اين سؤال آغاز مي‎شود كه آيا بخش آموزش عالي خواهد توانست از وجود مديران زن بهره‎مند شود؟ ما در برهه‎اي از فرآيند تغيير اجتماعي به سر مي‎بريم كه الگوهاي مديريت موجود با ترديد روبه‎رو شده است و تعداد زنان متخصص در رشته‎هاي گوناگون رو به افزايش است.
 
نقد و بررسي طرح نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمينة پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
موضوع ساماندهي نظام پذيرش دانشجو مدتي است در نظام آموزش عالي كشور در دست بررسي است. نظام آموزش عالي در سالهاي اخير با توجه به اين نكته كه تحول در شيوة فعلي آزمون سراسري اجتناب‌ناپذير است، طرحها و سناريوهاي مختلفي را تدارك ديده است.
 
ضرورت تدوين نقشه جامع علمي/*احمد حيدري
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
طي سالهاي اخير علوم و تكنولوژي هر روز در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه اهميت بيشتري مي‎يابد، به طوري كه اين كشورها سياست ها و اقدامات جديدي را به منظور روزآمد نمودن علوم و تكنولوژي اتخاذ مي‎كنند.
 
دانشجو، تشكلهاي دانشجويي و فرهنگ‎سازي/ *احمد حيدري
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
يكي از خصوصيات مثبت دانشجويان اقدامات و واكنشهاي آنان در مقابل حوادث جامعه و مشكلات مبتلا به است. به عقيده بسياري ازمتفكران، اقدامات و واكنشهاي جوانان حاكي از نياز آنان به فرهنگ جديد و يك انقلاب فرهنگي است.
 
آموزش عالي، توسعه و تقويت ارزشهاي اسلامي/* احمد حيدري
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
در طول سال هاي پس از انقلاب اسلامي كاركرد آموزش و فرهنگ پذيري ديني در دانشگاه‌ها و نيز تـعهد مراكز آموزش‌عالي ايران به اين كاركردها، در عرصه نظر و عمل مورد توجه رهبر انقلاب و مقامات جمهوري اسلامي قرار گرفت، به طوري كه حضرت امام خميني (ره) در پيام نوروزي 1359 خود، نخستين فرمان عملياتي انقلاب فرهنگي را صادر كرد.
 
تحقيقات و توسعه كشور /* احمد حيدري
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
لازمه رشد و پيشرفت كشور توجه بيش از پيش به تحقيقات است. تحقيقات مبناي اصلي جهش و پيشرفت علمي است و مي‌تواند كشور را به رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي مناسب برساند. علاوه بر اينها، تحقيقات مي‌تواند زمينه ساز بومي‌سازي علم و استقلال علمي كشور را فراهم سازد.
 
بررسي پديدة مهاجرتهاي تحصيلي دانشجويان/*دكتر غلامرضا ذاكرصالحي
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
اصل مسأله گرايش به تحصيلات عالي در خارج از كشور در بين جوانان ايراني انكارناپذير است. جوهرة اين مهاجرت‎ها با قصد كسب دانش و معرفت و مهارت است بنابراين جنس و ماهيت آن داراي مقبوليت اجتماعي است.
 
درآمدي بر مبحث شهريه/*احمد رضا روشن
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
طبق تعريف، شهريه (Tuition ) مخارجي است كه از دانشجويان يا والدينشان وصول مي‌شود و قسمتي از هزينه‌هاي مترتب بر آموزش عالي را تأمين مي‌كند، شهريه با هزينه‌هاي آموزشي مؤسسه مرتبط است و مخارجي كه به هزينه زندگي يا معاش دانشجو مربوط مي‌شود (مثل مسكن، غذا، حمل و نقل) را در بر نمي‌گيرد.
 
نگاهي به برنامه‌ استراتژيك دانشگاه تهران/ *مريم حسيني لرگاني
مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386
برنامه‌ريزي وظيفه‌اي نيست كه يكبار انجام گرفته و براي مدتي مسكوت بماند، بلكه فعاليتي است فرآيندي، يعني از ويژگي‌هايي چون تداوم، استمرار، پويايي و جامعيت برخوردار است.
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.